Automatyczne powiadamianie SMS

120.00

Moduł informacyjny SMS na stronie umożliwiający wysyłanie masowej korespondencji dla działkowców
*do modułu trzeba zakupić pakiet smsów np. pakiet 1000 smsów kosztuję 100zł

cofnij